ที่ดินทิ้งร้าง นานเกิน 10 ปี ไม่ได้ทำอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้น?

ที่ดินทิ้งร้าง มีอยู่กระจายทั่วทุกพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ริมคลอง ที่รกร้างใต้โครงสร้างทางยกระดับ
หรือแม้แต่ตามชุมชนที่มีพื้นที่ร้างๆ เมื่อปล่อยทิ้งไว้นำมาสู่ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุม มุมอับ และสร้างสร้างภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามให้กับเมือง

การปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าโดยไม่ทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นเลย
ซื้อทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะไม่มีกฎหมายกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดิน
ทำให้นายทุนหรือนักอสังหากว้านซื้อที่ดินเก็บไว้เก็งกำไร
และเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ที่ดินรอการขายทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก

แต่รู้ไหมว่า การปล่อยที่ดินให้รกร้างไม่ทำอะไรเลยเกิน 10 ปี อาจโดนรัฐบาลยึดคืนได้เลย
แม้ว่าจะมีการเสียภาษีที่ดินหรือทำรั่วล้อมกันแล้วก็ตาม

โดยมี “กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
บัญญัติว่า บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน
หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

  1. สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกิน 10 ปีติดต่อกัน
  2. สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เกิน 5 ปีติดต่อกัน

ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินของตัวเอง เมื่อกรมที่ดินได้ยื่นคำร้องต่อศาล
และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐทันที

แล้วภาครัฐรู้ได้อย่างไรว่ามีที่ดินแปลงใดบ้างถูกทิ้งร้าง?

ในทุกๆ ปีทางภาครัฐจะมีการสำรวจว่ามีที่ดินแปลงใดบ้าง
ที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกำหนดเวลา 10 ปีติดต่อกันสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
หรือ 5 ปีติดต่อกันสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ซึ่งก่อนจะส่งเรื่องรายงานให้กระทรวงมหาดไทย จะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของที่ดินก่อน
โดยทางจังหวัดหรืออำเภอจะออกหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินจัดการ
เร่งรัดให้ทำประโยชน์ที่ดินภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

 

หากครบกำหนดแล้ว ยังไม่จัดการให้มีการทำประโยชน์ใดๆ
ทางจังหวัดจะตั้งกรรมการสอบเพื่อพิจารณาว่ามีการปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างเกินกำหนดจริงหรือไม่
เมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีการทอดทิ้งที่ดินจริง ทางจังหวัดก็จะส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาล
ให้ศาลสั่งเพิ่งถอนโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ตกเป็นของรัฐต่อไป

วิธีการแก้ปัญหาการปล่อย ที่ดินทิ้งร้าง ทำอะไรดี?

หากคุณมีที่ดินเปล่า แนะนำว่าให้ทำประโยชน์ต่อที่ดินแปลงนั้นตามความสมควร
อาจจะปลูกบ้าน ทำเกษตรกรรม หรือจะปล่อยที่ดินให้ผู้อื่นเช่าทำประโยชน์อื่นๆ ก็ได้
อย่าปล่อยให้ที่ดินเปล่าของเราดูรกร้างเกิน 10 ปี ไม่ได้ทำอะไร
กว่าเราจะมารู้ตัวอีกทีก็ถูกศาลสั่งเพิกถอนให้ตกเป็นทรัพย์สินของรัฐไปแล้วค่ะ

ที่ดินทิ้งร้าง นานเกิน 10 ปี ไม่ได้ทำอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้น?

—————————————————————————————–

หากๆ เพื่อยังมีข้อสงสัย ทีม Landthaimart ยินดีให้คำปรึกษา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

inbox : m.me/105963835437530

Line@ : https://lin.ee/Nxmbdbc

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://landthaimart.com/articles/

#LandThaiMarket #รับซื้อที่ดินอย่างมืออาชีพ  #LandThaiMarket

#ที่ดิน #ที่ดินทำเลสวย #จำนองที่ดิน #ที่ดินแลกเงิน #รับซื้อที่ดิน

#อสังหาทรัพย์ #ลงทุนอสังหา #ตลาดที่ดิน #บ้านที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน

#ที่ดินราคาถูก #ที่ดินกรุงเทพ #นายหน้าที่ดิน #ที่ดินใกล้กรุงเทพ  #ต้องการที่ดิน