ถมที่ดินใหม่ ต้องระวังเรื่องกฎหมาย

ถมที่ดิน สิ่งที่เจ้าของที่ดินต้องรู้เป็นอันดับต้น ๆ ก่อน ถมที่ดินใหม่ เนื่องจากเป็นรากฐานที่สร้างความมั่นคงให้กับบ้าน
และการถมที่ดินถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะมีเรื่องกฎหมาย จึงจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนที่จะ ถมที่ดินใหม่
ต้องระวังเรื่องกฎหมาย อะไรบ้างไปดูกันเลย

การถมที่ดินมีข้อบังคับให้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
จะมีประเด็นหลักที่ต้องดูด้วยกัน 3 ข้อ คือ

 1. หากต้องทำการขุดดิน
  หากจะขุดพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น
  (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล)
  และทำการขุดตามแบบที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นกำหนด
 1. หากขุดดินไม่เกิน 3 เมตร

แต่อยู่ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ เพื่อป้องกันดินทลายลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

 1. การถมที่ดินสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียง

หากจะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคีย’

ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน

 • ขอรับคำร้องขออนุญาตจากกองช่าง
 • นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต
 • นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน-
 • ออกใบอนุญาต
 • ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม

หลักฐานการขออนุญาต ขุดดิน – ถมที่ดินใหม่

 • แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดหรือถมดิน พร้อมทั้งแผนผังแสดงเขตที่ดิน
  ไปขนถึงวิธีการขุดหรือถมดิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
 • หนังสือรับรองนิติบุคคคล(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
 • รายการคำนวณ
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมสําเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
 • สำเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3/สค.1 ที่จะทำการ ขุด/ถมดิน ถ่ายสำเนาหน้าหลังเท่าฉบับจริง
 • หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ถมที่ดิน อย่าต้องดูประเภทของดิน

 1. ดินถมทั่วไป ดินทั่วไปที่มีราคาถูกกว่าดินประเภทอื่น จึงได้รับความนิยมมาก เนื้อดินแน่น แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย
  ไม่เหมาะกับการนำไปใช้เพาะปลูก
 2. ดินดาน มีลักษณะแห้ง บดอัดได้ดี นิยมใช้สำหรับถมที่ดินที่ต้องการปลูกสร้างทันที เช่น การถมพื้นถนน หรือที่ดินริมน้ำ
 3. ดินลูกรัง แม้จะเป็นดินที่บดอัดได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ไม่เหมาะกับการนำไปใช้เพาะปลูก
 4. ดินทราย แม้จะราคาถูก แต่มีลักษณะไม่อุ้มน้ำ ถูกกัดกร่อนได้ง่าย ต้องมีการป้องกันดินไหล และบดอัดอย่างดี เพื่อป้องกันการทรุดตัวในอนาคต
 5. หน้าดิน มีลักษณะร่วนพรุน เนื้อดินค่อนข้างละเอียด ระบายน้ำได้ดี เหมาะกับการถมที่ดินที่ต้องการทำสวน หรือทำสนามหญ้า

เมื่อรู้และเข้าใจแล้วว่า ถมที่ดินใหม่ ต้องระวังเรื่องกฎหมาย อะไรบ้างจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง แถมยังรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากดินทรุดตัวในอนาคตด้วย
เรื่องของการถมที่ดินก็เป็นส่วนสำคัญมากที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างบ้าน หรือ สร้างมูลค่าในการขายที่ดินได้อีกด้วย

สนใจซื้อขายที่ดิน ติดต่อ Landthaimart ได้เลย

ถมที่ดินใหม่ ต้องระวังเรื่องกฎหมาย

————————————————————————————————

หากๆ เพื่อยังมีข้อสงสัย ทีม Landthaimart ยินดีให้คำปรึกษา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

inbox : m.me/105963835437530

Line@ : https://lin.ee/Nxmbdbc

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://landthaimart.com/articles/

#LandThaiMarket #รับซื้อที่ดินอย่างมืออาชีพ  #LandThaiMarket

#ที่ดิน #ที่ดินทำเลสวย #จำนองที่ดิน #ที่ดินแลกเงิน #รับซื้อที่ดิน

#อสังหาทรัพย์ #ลงทุนอสังหา #ตลาดที่ดิน #บ้านที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน

#ที่ดินราคาถูก #ที่ดินกรุงเทพ #นายหน้าที่ดิน #ที่ดินใกล้กรุงเทพ  #ต้องการที่ดิน