การประเมินราคาทรัพย์สิน คืออะไร?

การประเมินราคาทรัพย์สิน คือ

การวิเคราะห์หามูลค่าของทรัพย์สินด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมของผู้ประเมิน ตีมูลค่าราคาที่เป็นจริงเพื่อนำมูลค่าที่ได้มาใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ
ทั้งการซื้อขาย การปล่อยเช่า การเวนคืน การลงทุน หรือเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม  กับสถาบันการเงินต่างๆ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีทั้งหมด 3 วิธี

 1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ( Market Approach )
  เป็นวิธีที่หามูลค่าได้ดีที่สุด และชัดเจนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการหาราคาที่ดิน ด้วยการหาราคาซื้อขายของทรัพย์สินที่ใกล้เคียงมา
  เทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับทรัพย์สินที่ประเมินอย่างไร นอกจากหาข้อมูลที่ประกาศขายแล้ว จะต้องมีข้อมูลที่มีการซื้อขายจริงด้วย
  เมื่อได้ข้อมูลเปรียบเทียบมาพอต่อการหาราคาแล้ว ก็นำมาวิเคราะห์โดยมีหัวข้อที่ใช้พิจารณา เช่น ทำเลที่ตั้ง ขนาดรูปแปลงที่ดิน สาธารณูปโภค
  ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ ข้อกำหนด-กฎหมายผังเมือง สภาพการเข้าออก แนวโน้มความเจริญ เป็นต้นวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดแบ่งออกเป็น 2 วิธี
  1.1 การปรับราคาซื้อขาย ( Sales Adjustment Grid ) เป็นการปรับแก้โดยใช้ข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบ ต้องมีความแตกต่างกันไม่มากโดยปรับเพิ่มลดในสัดส่วนที่ความแตกต่างกัน1.2 การถ่วงเฉลี่ยน้ำหนักคะแนนคุณภาพ ( Weight Quality Score ) เป็นวิธีใช้ปัจจัยที่เหมาะสมในการให้คะแนนสะท้อนมูลค่าตลาด

  อย่างแท้จริง และเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด

 2. วิธีต้นทุน ( Cost Approach )
  เป็นการประมาณต้นทุนทดแทนใหม่ และ ต้นทุนผลิต โดยใช้ทฤษฎีการประมาณโดยวิธีคิดต้นทุน เพื่อหามูลค่าต้นทุนของสิ่งปลูกสร้างที่เหมือนกัน
  กับทรัพย์สินที่ทำการประเมิน จะต้องมีการหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน แล้วมารวมกับมูลค่าตลาดของที่ดินก็จะได้มูลค่า
  ของทรัพย์สินนั้น โดยส่วนใหญ่วิธีนี้มักใช้หามูลค่าต้นทุนของอาคารที่สร้างขึ้นมาเฉพาะเจาะจง เช่นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  โดยมีวิธีการประมาณต้นทุนทดแทนใหม่อยู่ 4 วิธีด้วยกัน2.1 วิธีสำรวจปริมาณ2.2 วิธีทดแทนค่าแต่ละหน่วย2.3 วิธีเปรียบเทียบต่อตารางเมตร

  2.4 วิธีการใช้ดัชนี

 3. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ( Market Approach
  คือการกำหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน เป็นต้นโดยการประเมินมูลค่าพิจารณาจากรายได้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี3.1 วิธีพิจารณาจากรายได้ โดยคิดอัตราผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization) เป็นวิธีที่ใช้กับทรัพย์สินที่มีการดำเนินกิจการมา
  เป็นเวลานานจนเกิดความมั่นคงแล้ว3.2 วิธีพิจารณาจากรายได้ โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง
  เพื่อให้เห็นถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทำการหา Discount Rate ทรัพย์สินที่ประเมินมีรายได้ที่ไม่มั่นคง

  หากอยากประเมินอสังหาของคุณ (เน้นทรัพย์สินที่มีโฉนด ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

  เช่น เพื่อตั้งราคาขายที่เป็นธรรมตามราคาตลาด เพื่อจัดแจงแบ่งมูลค่าทรัพย์สินมรดก

  เพื่อขอสินเชื่อ ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทีมงาน LTM ได้เลย เรามีทีมประเมินราคาทรัพย์สินที่มี

  ประสบการณ์และ ค่าบริการที่สมเหตุสมผล คอยให้บริการอยู่ค่ะ

  #ทีมLandThaiMarket  เรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  inbox : m.me/105963835437530

  Line@ : https://lin.ee/Nxmbdbc

  อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://landthaimart.com/articles/

  #LandThaiMarket #รับซื้อที่ดินอย่างมืออาชีพ  #LandThaiMarket

  #ที่ดิน #ที่ดินทำเลสวย #จำนองที่ดิน #ที่ดินแลกเงิน #รับซื้อที่ดิน

  #อสังหาทรัพย์ #ลงทุนอสังหา #ตลาดที่ดิน #บ้านที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน

  #ที่ดินราคาถูก #ที่ดินกรุงเทพ #นายหน้าที่ดิน #ที่ดินใกล้กรุงเทพ  #ต้องการที่ดิน

  การประเมินราคาทรัพย์สิน