รังวัดที่ดิน

หากคุณเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน พื้นที่ว่างเปล่า แล้วไม่เคยไปดูแลและไม่กั้นพื้นที่เขตที่ดิน เมื่อต้องการจะขายที่ดิน
หรือแบ่งแยกที่ดิน ก็ต้องไปรังวัดที่ดินใหม่ เพื่อตรวจสอบขอบเขต และขนาดที่ดินให้มั่นใจว่าถูกต้อง ที่ดินไม่หายไปไหน
เพราะบางครั้งอาจมีปัญหาว่า ที่ดินข้างเคียงมีการล้อมรั้วเข้ามาเกินในพื้นที่ของเราโดยไม่รู้ตัว หรือหมุดหลักเขตหาย
หรือคลาดเคลื่อน ก็อาจทำให้ขนาดที่ดินจริงไม่ตรงกับตัวเลขในโฉนดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และส่งผลให้เวลาขายที่ดิน
จะเกิดปัญหาเพราะขนาดที่ดินไม่ตรงตามที่ตกลงไว้นั่นเอง หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า รังวัดที่ดิน คืออะไร รู้จักไว้ก่อนเสียพื้นที่ไปแบบฟรีๆ

รังวัดที่ดิน คืออะไร ?

คือ การที่เจ้าของที่ดินต้องการตรวจสอบหลักเขตที่ดิน ต้องการยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนดโดยการยื่นคำร้องขอให้
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาตรวจสอบ โดยการวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะ ปักเขต คำนวณ  เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ดิน
หรือหาอาณาเขตที่แน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้จะมีโฉนดที่ดินยืนยัน แต่หากไม่เจอหลักเขตหรือหลักเขตที่ดิน
ถูกย้ายไปจะทำให้เข้าใจตำแหน่งที่ดิน หรือขอบเขตที่ผิดผิดพลาดไปได้ ดังนั้นหากไม่มีการทำรั้วรอบแปลงที่ดินไว้เป็น
หลักเลขที่แน่นอน เจ้าของที่ดินจึงควรทำรังวัดก่อการทำนิติกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยันว่าหลักหมุดและอาณาเขตที่ดิน
ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมหรือไม่

ขั้นตอนและเอกสารการขอรังวัดที่ดิน

การยื่นขอรังวัดที่ดิน สามารถยื่นได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด  สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
ให้ตรวจสอบที่โฉนดที่ดินว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหน ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าไปยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือการรองรับทำประโยชน์ที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.3 , น.ส.3 ก. , น.ส.4 จ.

ค่าใช้จ่ายในการขอรังวัดที่ดิน

ค่าใช้จ่ายถูกกำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย ค่าใช้จ่ายรังวัดเริ่มต้นที่ 3,500 บาท ไม่เกิน 5ไร่ ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่ค่าธรรมเนียม
ในการรังวัดอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่พื้นที่ หากอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ที่ดินอยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ข้างเคียงเป็นจำนวนมาก
หรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งอาจจะทำให้มีการรังวัดเพิ่มอีก 1 วัน ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงขึ้นตามลำดับ
ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายรังวัดได้ที่สำนักงานที่ดินพื้นที่รับผิดชอบที่ ที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือตรวจสอบได้เว็ปไซต์ ของกรมที่ดิน
ได้ที่ลิ้งค์นี้  http://surveyprice.dol.go.th/province-input.php

ประโยชน์ของการรังวัดที่ดิน

 • ป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากโดนแย่งกรรมสิทธิ์จากการรุกล้ำที่ดินโดยบุคคลอื่น
  เช่น การเลื่อนเขตหมุดที่ปักใหม่, การทำลายหมุด, การรุกล้ำพื้นที่ อาจมีผู้ครอบครองปรปักษ์ด้วยการอยู่
  อย่างเปิดเผยเติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
  การครอบครองปรปักษ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://landthaimart.com/articles/hostile-possession/
 • ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ในที่ดิน เช่น การถูกใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออกจากบุคคลอื่น
 • ป้องกันการรุกล้ำจากเส้นทางสาธารณประโยชน์อื่นๆ เข้ามาในที่ดินของเรา
 • เพื่อให้รับรู้ถึงแนวเขตการครอบครองที่ดิน เป็นการรักษาสิทธิของเจ้าของที่ดิน

การรังวัดที่ดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะในแง่ของการซื้อ-ขายหรือการครอบครองในกรรมสิทธิ์
เป็นอย่างมาก เพราะป้องกันการถูกรุกล้ำจากพื้นที่ด้านข้าง ซึ่งหากปล่อยทิ้งร้างไว้นานๆ
ไม่มีการตรวจสอบอาจทำให้ที่สูญเสียที่ดินไปได้แบบไม่รู้ตัว

สนใจลงทุนที่ดิน ซื้อ-ขายที่ดิน เช่าระยะยาวเพื่อทำโรงงานและคลังสินค้า
ฝากทรัพย์ หรือลงทะเบียนซื้อทรัพย์ ได้ที่ https://landthaimart.com/

#ทีมLandThaiMarket  เรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

inbox : m.me/105963835437530

Line@ : https://lin.ee/Nxmbdbc

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://landthaimart.com/articles/

#LandThaiMarket #รับซื้อที่ดินอย่างมืออาชีพ  #LandThaiMarket

#ที่ดิน #ที่ดินทำเลสวย #จำนองที่ดิน #ที่ดินแลกเงิน #รับซื้อที่ดิน

#อสังหาทรัพย์ #ลงทุนอสังหา #ตลาดที่ดิน #บ้านที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน

#ที่ดินราคาถูก #ที่ดินกรุงเทพ #นายหน้าที่ดิน #ที่ดินใกล้กรุงเทพ  #ต้องการที่ดิน

 

รังวัดที่ดิน

รังวัดที่ดิน